1. Společnost Riviera Properti Insonesia Nomor Pendaftaran 4018092351103519, jakožto provozovatel této webové stránky a Správce osobních údajů podle čl. 28 Nařízení, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde využívány za účelem:
§ měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
§ fungování webových stránek.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu rivierahousebali@gmail.com. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

6. Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
§ poskytovatel služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
§ poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
§ poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam cz. a.s., se sídlem Radlická 2, Praha 5 Smíchov, zapsaná v OR
§ Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
§ Riviera Properti Insonesia Nomor Pendaftaran 4018092351103519

8. Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají dle Nařízení a v souladu s jejich smluvními podmínkami.

9. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
§ požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,
§ vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
§ požadovat výmaz těchto osobních údajů – výmaz bude proveden pokud není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
§ v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
§ v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.